در مراسم سالروز ملی فناوری هسته ای: به ۱+۵ و آن ۱ غیر قابل اعتماد می گویم صبر ما آستانه ای دارد؛ به وظایفتان عمل کنید/ صبر ما نشانه ضعف نیست، نشانه تدبیر است

سه شنبه 20 فروردين 1398 - 15:45

شناسه خبر: 109175