در مراسم سالروز ملی فناوری هسته ای: سپاه مورد کینه و غضب آمریکا و صهیونیستها است؛ چون همواره در کنار مردم و پرچمدار بزرگ مقاومت بود

سه شنبه 20 فروردين 1398 - 14:56

شناسه خبر: 109164