در مراسم افتتاح طرح های شهری شهرداری تهران: با کمک دولت و برای رفاه مردم تهران مسیر توسعه مترو ادامه خواهد یافت

يکشنبه 18 فروردين 1398 - 14:56

شناسه خبر: 109141