در مراسم افتتاح طرح های شهری شهرداری تهران: اگر سد دز، کرخه، کارون و شهید عباسپور نبود؛ وضع استان خوزستان امروز متفاوت بود/ برای قضاوت در مورد طرح های توسعه باید بلند مدت نگریست

يکشنبه 18 فروردين 1398 - 14:47

شناسه خبر: 109137