بهره برداری از فاز اول طرح آبیاری نوین اراضی استان خوزستان

جمعه 9 فروردين 1398 - 17:32

شناسه خبر: 109039