در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خوزستان: از مدیران شبکه های آب و برق برای تامین نیازهای مردم تشکر می کنم

جمعه 9 فروردين 1398 - 17:36

شناسه خبر: 109033