حضور رئیس جمهور در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خوزستان

شناسه خبر: 109016 -

جمعه 9 فروردين 1398 - 13:43

شناسه خبر: 109016

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای داخلی