بازدید رئیس جمهور از مرکز مانیتورینگ سازمان آب و برق استان خوزستان

شناسه خبر: 109015 -

جمعه 9 فروردين 1398 - 12:55

شناسه خبر: 109015

- رئیس‌جمهوری

- دیدارهای داخلی