بهره برداری از فاز اول پروژه تجهیز، نوسازی، زهکشی و ابرسانی اراضی کشاورزی استان خوزستان

شناسه خبر: 109004 -

جمعه 9 فروردين 1398 - 11:52

شناسه خبر: 109004

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای داخلی