در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان گلستان : دکتر رحمانی فضلی از جمله وزرای فداکار کابینه است

چهارشنبه 7 فروردين 1398 - 23:53

شناسه خبر: 108980