در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان گلستان : زهکشی اراضی برای هدایت آب به سمت دریا باید تسریع شود

چهارشنبه 7 فروردين 1398 - 23:51

شناسه خبر: 108979