در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان گلستان : در برابر غیرت، روحیه و مهربانی مردم استان گلستان تواضع می کنیم

چهارشنبه 7 فروردين 1398 - 23:50

شناسه خبر: 108978