در روستای چن سبلی از توابع شهرستان آق قلا : هیچ ساعتی برای ما ساعت راحتی نخواهد بود، مگر اینکه شما مردم، رنج و غم‌تان برطرف شود

چهارشنبه 7 فروردين 1398 - 19:25

شناسه خبر: 108965