در روستای چن سبلی از توابع شهرستان آق قلا : مردم صبور و مقاوم این منطقه خواسته هایی به حق و بجا از دولت داشتند که برای حل آنها همه تلاش خود را بکار می گیریم

چهارشنبه 7 فروردين 1398 - 19:22

شناسه خبر: 108963