سال جدید، سال مهار تورم، متعادل کردن قیمت ارز و سال دوستی بیشتر با همه همسایگانمان است

پنجشنبه 1 فروردين 1398 - 02:25

شناسه خبر: 108867