اصل را فرع و فرع را اصل کردن، اشتباه راهبردی است/ همه باید در برابر مشکلات احساس مسئولیت کنیم

پنجشنبه 1 فروردين 1398 - 02:10

شناسه خبر: 108864