در حاشیه آخرین جلسه هیات دولت در سال 1397 : دولت هرگز ناامید و خسته نخواهد شد/ به آینده کشور بسیار امیدوارم

شناسه خبر: 108852 -

دوشنبه 27 اسفند 1397 - 15:02

0% ...

شناسه خبر: 108852

- دولت یادهم و دوازدهم

- سخنراني ها