افتتاح رسمی فازهای ۱۳ و ۲۲، ۲۳، ۲۴ پارس جنوبی

شناسه خبر: 108811 -

يکشنبه 26 اسفند 1397 - 20:17

شناسه خبر: 108811

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای کاروان تدبیر و امید