در اجتماع پرشور مردم در ورزشگاه شهدای کنگان : توسعه گردشگری، بوم گردی،کشت گلخانه ای و آبیاری نوین کشاورزی در استان بوشهر اولویت دارد

يکشنبه 26 اسفند 1397 - 20:15

شناسه خبر: 108810