در اجتماع پرشور مردم در ورزشگاه شهدای کنگان : حقوق کارمندان، بازنشستگان و کارگران درسال 98بیش از ۲۰ درصد افزایش می یابد

يکشنبه 26 اسفند 1397 - 20:07

شناسه خبر: 108805