افتتاح رسمی فازهای ۱۳ پارس جنوبی

يکشنبه 26 اسفند 1397 - 16:21

شناسه خبر: 108791