سرپرست دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور:

هیچ استثنایی در بازرسی و مقابله با فساد وجود ندارد/ رویکرد مبارزه با فساد باید عالمانه ، غیر احساسی و غیر سیاسی باشد

در سومین نشست تخصصی جامعه نظارت و بازرسی دولت، مهم‌ترین چالش‌های حوزه نظارت و بازرسی و اولویت‌های کاری مدیران بازرسی دستگاه‌های اجرایی در سال آینده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

سه شنبه 21 اسفند 1397 - 13:57

دکتر سیدمحسن صادقی سرپرست دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور روز سه‌شنبه در این نشست با قدردانی از زحمات مسولین دفاتر بازرسی، بازنگری و آسیب‌شناسی روند و رویه‌های فعلی نظارت و بازرسی به منظور اثربخش کردن آن را مورد تأکید قرار داد و گفت: باید بین دفاتر بازرسی دستگاه‌های اجرایی، انسجام وجود داشته باشد و با پرهیز از موازی‌کاری و با وحدت رویه و عزم و اراده جدی و با رویکرد حرفه ای و علمی نسبت به نظارت و بازرسی اقدام کرد.

سرپرست دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در بازرسی‌ها باید اصلاح رویه‌ها و روندها مورد توجه جدی قرار بگیرد و فراتر از مقابله و برخورد، نسبت به اصلاح بسترهای زایش جرم و فساد اقدام نمود.

دکتر صادقی یکی از مهم‌ترین چالش بازرسی‌ها را دخالت افراد غیرمسئول خارج از وزارتخانه در بحث انتصاب مدیران دانست و گفت: در آسیب‌شناسی جرایم به این گزاره رسیده‌ایم که مدیران در پیشگیری و افزایش فساد بیش از 60 درصد سهم دارند و اگر عناصر سالم ، متعهد و حرفه‌ای به عنوان مدیر انتخاب شوند، در حقیقت 60 درصد از فساد پیشگیری شده است.

سرپرست دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور با تأکید بر اینکه هیچ استثنایی در بازرسی و برخورد با فساد وجود ندارد، گفت:‌ اولویت نخست برای سال آینده انتخاب رویکرد پیشگیرانه است و در عرصه مبارزه با فساد هیچ شخص و رده‌ای مستثنی نیست.

دکتر صادقی تصریح کرد: در رویکرد پیشگیرانه ،بر اصلاح رویه‌ها و روندهایی که باعث زایش و رویش فساد در دستگاه اجرایی می‌شود، تأکید شده است و رویکرد مبارزه با فساد باید عالمانه ، غیر احساسی و غیر سیاسی باشد.

در این نشست کارگروه‌های چهارگانه اقتصادی و مالی، سیاسی و حاکمیتی، فرهنگی و اجتماعی، زیربنایی و تولیدی، گزارشی از مهم‌ترین اقدامات و برنامه‌های خود ارایه کردند.

شناسه خبر: 108650