ادغام بانکهای نظامی در بانک سپه اقدامی پیچیده، مهم و بسیار درست است/نقدینگی را کسانی ساختند که موسسات غیر مجاز را افریدند؛ سر مردم را کلاه گذاشتند و خودشان آنها را به خیابانها کشاندند!

شناسه خبر: 108562 -

پنجشنبه 16 اسفند 1397 - 20:06

0% ...

شناسه خبر: 108562

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

- سخنراني ها