لایحه جدید دولت، بدنبال هویت بخشی به احزاب است/دولت من غیر جناحی است؛ این محاسن و مضراتی دارد/عده ای هستند؛ اما روز مشکل از مسوولیت فرار می کنند

شناسه خبر: 108561 -

پنجشنبه 16 اسفند 1397 - 20:02

0% ...

شناسه خبر: 108561

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

- سخنراني ها