در سال ۹۶ هشت بار و سال ۹۷ پنج نفر از سران جهان واسطه پیام برای دیدار با ترامپ شدند/ نشان داده ایم هم اهل مذاکره ایم و هم از میدان جنگ ترسی نداریم

شناسه خبر: 108559 -

پنجشنبه 16 اسفند 1397 - 18:21

0% ...

شناسه خبر: 108559

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

- سخنراني ها