نیروهای مسلح، سپاه و دولت در مبارزه موفق با تروریسم منطقه ای دست در دست یکدیگر دادند

پنجشنبه 16 اسفند 1397 - 17:57

شناسه خبر: 108558