نیروهای مسلح، سپاه و دولت در مبارزه موفق با تروریسم منطقه ای دست در دست یکدیگر دادند

شناسه خبر: 108558 -

پنجشنبه 16 اسفند 1397 - 17:57

0% ...

شناسه خبر: 108558

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

- سخنراني ها