در جمع پرشور مردم لاهیجان: تعامل سازنده با همه کشورها رویکرد ایران است؛ برخی کشورها خودشان ایجاد مشکل کردند/

چهارشنبه 15 اسفند 1397 - 19:38

شناسه خبر: 108428