دیدار رئیس جمهور با نخست وزیر ارمنستان : تقدیر از مواضع ارمنستان در قبال تحریمهای غیرقانونی

چهارشنبه 8 اسفند 1397 - 15:55

شناسه خبر: 108339