در حضور دکتر روحانی و نیکول پاشینیان انجام شد؛

امضای ۲ سند همکاری مشترک میان ایران و ارمنستان

با حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران و‌ نخست وزیر جمهوری ارمنستان ۲ سند و یادداشت تفاهم همکاری مشترک میان مقام های دو کشور به امضا رسید.

شناسه خبر: 108320 -

چهارشنبه 8 اسفند 1397 - 13:05

یادداشت تفاهم همکاری میان سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری جمهوری ارمنستان و سند همکاری فیمابین شورای عالی مناطق آزاد - صنعتی و ویژه اقتصادی ایران و وزارت توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری جمهوری ارمنستان دو سندی بود که از سوی مقام های دو کشور امضا شد.

شناسه خبر: 108320

- دولت یادهم و دوازدهم

- دیدارهای خارجی