به همت مرکز بسیج نهاد ریاست جمهوری؛

ششمین دوره آموزشی عقیدتی سیاسی طرح ابرار آغاز شد

ششمین دوره آموزشی عقیدتی سیاسی طرح ابرار به همت مرکز بسیج نهاد ریاست جمهوری آغاز شد.

شناسه خبر: 108296 -

سه شنبه 7 اسفند 1397 - 14:00

در این دوره دو روزه حدود 300 نفر از بسیجیان فعال گردانهای عاشورا و الزهرا بسیج نهاد ریاست جمهوری و سازمانهای تابعه شرکت  دارند.

شناسه خبر: 108296

- نهاد ریاست‌جمهوری

- جلسات