در جمع معاونین و مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: هر ایرانی شایسته، از هر قوم و مذهب، باید فرصت مدیریت داشته باشد/وزیر جوانی داریم که از تهدید و شکایت نمی ترسد و به نفع مردم دارد کار می کند

شناسه خبر: 108275 -

دوشنبه 6 اسفند 1397 - 13:55

0% ...

شناسه خبر: 108275

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات