در جمع معاونین و مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: شرطم با وزیر، پایان مدیریت اقتصادی در شستا بوده است/واگذاری ها باید در سامانه ها برای مردم شفاف باشد/لوایح شفافیت و تعارض منافع را به مجلس خواهیم داد

شناسه خبر: 108274 -

دوشنبه 6 اسفند 1397 - 13:54

0% ...

شناسه خبر: 108274

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات