در جمع معاونین و مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: امور تا حد امکان به مردم و سمن ها واگذار شود/کمک به حل مشکلات جامعه از انجام مستحبات دینی ارزنده تر است/رفع فقر مطلق، وظیفه اصلی ماست

شناسه خبر: 108272 -

دوشنبه 6 اسفند 1397 - 13:51

0% ...

شناسه خبر: 108272

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات