در جمع معاونین و مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: مهارت آموزی به مددجویان و کم توانان، بر کمک مالی ارجح است

شناسه خبر: 108271 -

دوشنبه 6 اسفند 1397 - 13:50

0% ...

شناسه خبر: 108271

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات