در جمع معاونین و مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: اگر چه در شرایط سخت تحریم هستیم؛ اما کمک به حل مشکلات مردم بویژه حقوق بگیران ثابت وظیفه ماست

شناسه خبر: 108270 -

دوشنبه 6 اسفند 1397 - 13:47

0% ...

شناسه خبر: 108270

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات