در جمع معاونین و مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: تولید آبزیان نسبت به سال ۵۷ چهل برابر شده است/در گندم خودکفا و در شکر و روغن در مرز خودکفایی هستیم

شناسه خبر: 108269 -

دوشنبه 6 اسفند 1397 - 13:43

0% ...

شناسه خبر: 108269

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات