در جمع مدیران شرکتهای دانش بنیان و نوآفرین: کند کردن مسیر فشار دشمن ، توقع ما از پارکهای علمی است

شنبه 4 اسفند 1397 - 15:23

شناسه خبر: 108242