در جمع مدیران شرکتهای دانش بنیان و نوآفرین: آمریکا زمانی با جذب متخصصان دنیا پیشرفت کرد که دورش دیوار نکشیده بود

شناسه خبر: 108239 -

شنبه 4 اسفند 1397 - 15:14

شناسه خبر: 108239

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات

اخبار مرتبط

گالری مرتبطفیلم مرتبطاخبار برگزیده