در جمع مدیران شرکتهای دانش بنیان و نوآفرین: یک فناوری و اختراع برای ثبت، با ده‌ها پیچ و خم حقوقی و مقرراتی مواجه است و دولت و مجلس باید زیرساخت‌های حقوقی و مقرراتی را با کمک یکدیگر بوجود بیاورند

شناسه خبر: 108237 -

شنبه 4 اسفند 1397 - 15:10

0% ...

شناسه خبر: 108237

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات