در جمع مدیران شرکتهای دانش بنیان و نوآفرین: آزادی اندیشه اولین زیربنا برای پیشرفت در عرصه‌های مختلف علمی، اجتماعی و سیاسی است

شناسه خبر: 108236 -

شنبه 4 اسفند 1397 - 15:08

0% ...

شناسه خبر: 108236

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات