در جلسه هیات دولت: همه باید نسبت به بیانیه رهبر معظم انقلاب برای گام دوم انقلاب احساس مسئولیت و به آن عمل کنند

شناسه خبر: 108232 -

چهارشنبه 1 اسفند 1397 - 12:19

0% ...

شناسه خبر: 108232

- دولت یادهم و دوازدهم

- جلسات