مراسم بهره برداری از مرحله سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس : انتخابات 4 سال یکبار است تا ملت به هر دیدگاهی رای داد، کشور بر آن مبنا اداره شود

دوشنبه 29 بهمن 1397 - 19:33

شناسه خبر: 108186