مراسم بهره برداری از مرحله سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس : در عملیات بدر فقط یک هواپیمای عراقی را با پدافند زدیم؛ اما تا آخر فروردین 65 تعداد 150 هواپیمای عراقی را سرنگون کردیم

دوشنبه 29 بهمن 1397 - 19:31

شناسه خبر: 108184