در جلسه شورای اداری و افتتاح همزمان پروژه های اقتصادی و زیربنایی استان هرمزگان: فکر نکنید که وزیر یا رئیس جمهور شما یک شب خواب راحت دارند و یا یک روز من کمتر از 13 ساعت کار کنم / ما همه توان‌مان را بکار می‌گیریم تا در برابر خدا، ‌مردم و فداکاری آنان و خون شهیدان شرمنده نباشیم

يکشنبه 28 بهمن 1397 - 23:37

شناسه خبر: 108153