در مراسم الحاق زیردریایی پیشرفته فاتح به ناوگان نیروی دریایی ارتش : الحاق زیردریایی فاتح به نیروی دریایی ارتش

يکشنبه 28 بهمن 1397 - 20:45

شناسه خبر: 108141