در اجتماع بزرگ مردم بندر لنگه: یکی از تصمیمات این سفر توسعه بندر لنگه خواهد بود

شناسه خبر: 108124 -

يکشنبه 28 بهمن 1397 - 16:58

0% ...

شناسه خبر: 108124

- دولت یادهم و دوازدهم

- سفرهای استانی