در اجتماع بزرگ مردم بندر لنگه: یکی از تصمیمات مهم دولتهای یازدهم و دوازدهم مساله تلاش در مسیر تقویت بیش از پیش وحدت میان اقوام و مذاهب در ایران بوده است/هر کس در این کشور، اسلام، ایران و قانون اساسی را قبول دارد دارای حقوق مساوی است

يکشنبه 28 بهمن 1397 - 16:56

شناسه خبر: 108123