در اجتماع بزرگ مردم بندر لنگه: ایجاد انشقاق و اختلاف در میان مذاهب ، اقوام و ملت های منطقه یکی از اهداف قدرتهای استکباری است

يکشنبه 28 بهمن 1397 - 16:55

شناسه خبر: 108122