در جلسه هیات دولت: در شرایط جنگ اگر گروهی بخواهد بیرون میدان بایستد و به آنهایی که در صف مقدم هستند، طعنه بزند ، این برخلاف مروت و وظیفه ملی و شرعی است/دولت در خط مقدم مبارزه با جنگ اقتصادی دشمن است

چهارشنبه 24 بهمن 1397 - 14:03

شناسه خبر: 108020